Back to Back Akreditif

İhracat işlemlerinde bir aracı söz konusu ise bu aracının kendisi lehine açılan bir akreditifi malları tedarik edeceği firmaya transfer ederek söz konusu işlemi gerçekleştirebileceğini devredilebilir akreditif başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Bazı durumlarda dış ticaret işlemine aracılık eden firmalar devredilebilir akreditifi çeşitli nedenlerden ötürü kullanmak istemeyebilir.

Back to back akreditif olarak tabir edilen akreditif çeşidi bu tip işlemler için devredilebilir akreditiflere bir alternatif olarak kullanılabilir.

Back to back akreditifin işleyiş mekanizmasını aşağıdaki şeklin de yardımıyla açıklamaya çalışalım.

Şekil: Back to back akreditifin işleyiş mekanizması
  1. Dış ticaret işlemine aracılık edecek olan firma ile satış sözleşmesi yapan alıcı, akreditif açmak için bankasına başvuruda bulunur.
  2. Alıcının bankası aracı lehine bir akreditif açar. Bu açılan akreditife “akreditif 1” ismini verelim.
  3. Aracı kendi lehine açılan akreditifib şartlarına birebir uyumlu bir akreditifi malları temin edeceği üretici firma lehine açtırmak için bankasına başvurur. Üretici firma lehine açılan bu akreditife de “akreditif 2″ ismini verelim. Eğer aracı firma akreditif 2’yi kendisine akreditif 1’i ihbar eden bankaya açtırır ise bu durumda bu tip akreditiflere ” back to back akreditif” denilmektedir. Eğer aracı firma akreditif 2’yi kendisine akreditif 1’i ihbar eden bankadan başka bir bankaya açtırır ise bu durumda bu tip akreditiflere “counter akreditif” denilmektedir. Her iki durumda da birbirinden tamamen bağımsız iki adet akreditif açılmış olmaktadır ve aracı firma akreditif 1’den alacaklarını tahsil edip edemediğine bakılmaksızın akreditif 2’nin tüm tutarını akreditif 2’yi açan bankaya ödemekle yükümlüdür. Bu yüzden bankalar sadece akreditifi teminat olarak alarak bir back to back akreditif açmaya yanaşmamaktadırlar.