Back to Back Akreditif

İhracat işlemlerinde bir aracı söz konusu ise bu aracının kendisi lehine açılan bir akreditifi malları tedarik edeceği firmaya transfer ederek söz konusu işlemi gerçekleştirebileceğini devredilebilir akreditif başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Bazı durumlarda dış ticaret işlemine aracılık eden firmalar devredilebilir akreditifi çeşitli nedenlerden ötürü kullanmak istemeyebilir.

Back to back akreditif olarak tabir edilen akreditif çeşidi bu tip işlemler için devredilebilir akreditiflere bir alternatif olarak kullanılabilir. Devam