Uygun İbraz Nedir? Complying Presentation Ne Demektir?

Akreditif esası itibari ile şarta bağlanmış bir ödeme yöntemidir. Bankaların akreditif altında vermiş oldukları ödeme güvencesi ancak ve ancak uygun ibraz (complying presentation) yapılması şartı ile geçerlilik kazanmaktadır.

Ticari akreditiflerde, uygun ibraz yapılabilmesi için ihracatçıların ilk önce yükleme yapması, daha sonra da yüklemeye ilişkin belgeleri bankaya ibraz etmeleri (presentation) gerekmektedir.

Kendisine ibraz edilen belgelerin ödeme için uygun olup olmadığının tespitini ise bankalar yapmaktadırlar.

Bankalar kendilerine ibraz edilen belgelerin uygunluğuna karar verirlerse ödeme yapmakla mükelleftirler. Aksi halde UCP 600 madde 16’ya göre ibrazı gerçekleştiren kurama bildirimde bulunmak zorundadır.

uygun ibraz

Peki, akreditif kurallarına göre uygun ibraz nasıl tanımlanmaktadır? Bankalar bir ibrazın uygun olup olmadığına nasıl karar vermektedirler?

Bugünkü yazımızda bu sorulara cevap arayacağız. Devam

ISBP 2007

Bu yazı yazıldığında en güncel Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması ISBP 681 idi. 2013 yılında yapılan revizyon ile ISBP güncellenmiş ve en güncel sürümü olan ISBP 745 halini almıştır.

Kısa bir zaman önce yabancı bir yazarın makalesini okurken şöyle bir cümlesi dikkatimi çekmişti ; “her muhsebe terimi kullanıldığında okurların %50’sinin o noktada okumayı bıraktıkları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.”

Sanırım bu %50’lik oran hukuksal terimler için de geçerli olsa gerek ama malesef ISBP’yi açıklamak için hukuksal bir benzetme yapmaktan daha anlaşılır bir yol bulamadım. Devam