Uluslararası Akreditif Danışmanlık Referansı: İngiltere’den Pakistan’a Yapılan Hurda Metal İhracatı

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması olarak yalnızca Türkiye’deki firmalara değil, aynı zamanda yurtdışındaki firmalara da akreditif danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İngiltere’de bulunan ve hurda metal ticareti ile uğraşan bir firmanın Pakistan’da bulunan bir ithalatçı firmaya yapmış olduğu akreditifli ihracat işlemine ait detayları bu sayfamızda paylaşacağız.

Pakistan’da bulunan MCB Islamic Bank Limited bankası tarafından açılmış olan 21.000,00 USD toplam tutarlı akreditif için firmamız tarafından sağlanan İhracat Akreditif Danışmanlığı, evrakların ilk ibrazda kabul edilmesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu akreditifin referans numarası 161LCS200311 olup, akreditif açılış tarihi ise 10.Eylül.2020‘dir. İhracat gerçekleştiren firma İngiltere’nin Londra şehrinde yer almaktadır.

İhracat işlemine konu olan mal 50 tonluk kompresör hurdası olup, sevkiyat 2 adet 20ft’lik konteyner ile tek seferde gerçekleştirilmiştir. Yükleme Polonya’nın Gdansk Limanı’ndan Pakistan’ın Port Qasım Limanı’na gerçekleştirilmiştir.

İhracat işleminde hat konşimentosu kullanılmış olup, taşıma Maersk Line ile gerçekleştirilmiştir.

İngiltere’deki müşterimiz akreditif açılmadan önce taslak akreditif metnini bize iletmiş ve akreditif metninde tarafımızdan düzeltmeler yapılmıştır.

İngiltere’deki Habib Bank UK bankası işlemde hem ihbar hem de görevli banka konumundadır. Ayrıca akreditife teyidini ekleyerek teyit bankası da olmuştur.

Söz konusu akreditif altında yapılan çalışma, firmamız tarafından sağlanan ihracat akreditif danışmanlığı hizmetlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler şu şekildedir:

  • Swift formatındaki taslak akreditif incelemesi sonucunda akreditifte saptanan riskli noktaların ortadan kaldırılması için İngilizce olarak Akreditif Düzeltme Talepleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda malın menşe bilgisi düzeltilmiş, forwarder konşimentosunu yasaklayan ibare kaldırılmış, konşimentoda yazması istenilen free-time bilgisi revize edilmiş, son yükleme tarihi ve evrak ibraz süresinde düzeltmeler yapılmıştır.
  • Akreditif altında talep edilen belgeler sırası ile commercial invoice (ticari fatura), packing list (paketleme listesi), bill of lading (konşimento),  shipment advice (yükleme ihbarı),  vessel certificate (gemi sertifikası) ve beneficiary’s certificate (lehtar sertifikası)’dır.
  • İhracatçı firmanın yüklemeyi yapmasını takiben, evrak ibraz sürecinde taslak belgeler hazırlanmıştır.
  • Belgeler bankaya ibraz edilmeden önce son kontrolleri yapılmıştır.
  • Belgelerin İngiltere’deki teyit bankası konumunda olan Habib Bank UK bankasına ibrazı müşteri tarafından sağlanmıştır.
  • Teyit bankasının yapmış olduğu inceleme sonucunda evraklar rezervsiz olarak amir bankaya gönderilmiş ve ödeme amir bankanın da onayına istinaden teyit bankasından tahsil edilmiştir.