Akreditif Örneği

Son zamanlarda tarafımızdan yoğun bir biçimde akreditif örneği istenilmektedir.

Akreditif örneği isteyen firmalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde çoğu zaman karşıdaki ithalatçı firmanın daha önce açtığı bir akreditif örneğini Türkiye’deki ihracatçı firmaya gönderdiğini ve buna benzer bir akreditif açaklarını söylediklerini anlıyoruz.

Bunun üzerine kendisine akreditif örneği ulaşan firmalar akreditifi karşılaştırmak için tarafımızdan akreditif örneği istemektedirler. Biz ise bu tip taleplerin tamamını red etmek durumunda kalıyoruz.

Bu şekilde bize iletilen akreditif örneği taleplerini red etmek zorunda kalışımızın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başlıcalarını kısaca açıklamak gerekirse;

Her akreditif alıcı ile satıcı arasında yapılacak olan dış ticaret işleminin kendi şartları doğrultusunda oluşturulan bir metindir.

Alıcı ve satıcının konuya olan hakimiyetleri, pazarlık güçleri, risk almaya yatkınlıkları, finansal güçleri , gerekli belgelerin niteliği, yükleme şekli gibi nedenlerle bir akreditifte yer alan bilgilerin diğer başka bir akreditifte kullanılması yarardan çok zarar getirebilir. Hatta bu şekilde açılan bir akreditif çalışan bir akreditif olmayabilir.

Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları (UCP 600) sözleşme serbestisi ilkesine dayanmakta ve tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları sonucu bu kurallara yaptıkları sözleşmede atıfta bulunmaları ile yürürlük kazanmaktadır.

Herhangi bir akreditif işleminde taraflar anlaşarak akreditif kurallarının herhangi bir maddesini uygulama dışı bırakabilir veya değiştirebilirler. Böyle bir işlem yapılmış ise bunun akreditif açılmadan önce veya en geç ürünler yüklenmeden önce tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için biz prensip olarak akreditif metnini görmeden hiçbir işlem yapmak istemiyoruz.

Bazı afrika ve uzak doğu ülkeleri orjinli olarak yaşanmakta olan dolandırıcılık veya sahtekarlık işlemlerinde bilmeden ve istemeden de olsa karışmak istemiyoruz.

Tüm nedenlerden ötürü sayın ihracatçı ve ithalatçı firmalara şunu bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz. Her akreditif kendi bütünlüğü ve şartları içerisinde değerlendirilmelidir. Size gönderilen akreditif metinleri çoğu zaman karşı tarafın hakları gözetilerek oluşturulmuş metinlerdir.

Bu tip metinlerle yapacağınız işlemlerde hata yapma ihtimaliniz her zaman mevcuttur. Bir şekilde edineceğiniz akreditif örnekleri ile kendi haklarınızı tam olarak yansıtacak bir akreditif metni ortaya çıkarmanız ise hemen hemen imkansızdır.

Eğer doğru ve bilinçli olarak kullanılabilirse akreditifler şu an için uygulamadaki en güvenilir dış ticaret ödeme yöntemidir. Diğer hiçbir ödeme yöntemi taraflara akreditiflerin sağlamış olduğu güveni sağlayamamaktadır.

Akreditifli ödemlerde sıkıntı yaşanmasının en büyük nedeni akreditifin daha müşteri ile müzakere etme aşamasında yer alan problemli konuların tespit edilememesinden kaynaklanmaktadır.

Şartlarını yerine getiremeyeceğiniz bir akreditif işlemine başlamak yerine getiremeyeceğiniz bir yükümlülüğün altına girmek ve bunun sonucunda akreditif bedelinin tahsilatını akreditif amirin tasarrufuna bırakmak demek olacaktır.

Akreditifler ihraç ettiğiniz ürünlerin bedelini zamanında ve tam olarak almanız için geliştirilmiş güvenli bir ödeme yöntemidir. Yeter ki bilinçli ve bilerek oluşturulsun ve kullanılsın.