Rotatif Akreditif

İngilizcede “revolving letter of credit” olarak tanımlanan Türkçe’de ise “rotatif akreditif” veya “yenilenebilen akreditif” olarak kullanılan bir akreditif türüdür.

Yenilenebilen akreditifler, birbiriyle uzun zamandır iş yapan taraflar arasında ve akreditifte tanımlanan ürünlerin yüklemesi konusunda hem ithalatçının hem de ihracatçının belirli bir tecrübeye sahip olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Devam

Stand-by Akreditifler

İngilizce’de stand by letter of credit olarak kullanılan, Türkçe’de ise Standby Akreditifler veya Teminat Akreditifleri olarak karşılık bulan akreditif türleridir.

Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi akreditifler ilk uygulanmaya başladıkları günden bu güne kadar dış ticaret uygulayıcılarının değişik taleplerine cevap verebilecek şekilde sürekli değişikliğe uğramışlar ve çok esnek bir yapı kazanmışlardır. Devam

Back to Back Akreditif

İhracat işlemlerinde bir aracı söz konusu ise bu aracının kendisi lehine açılan bir akreditifi malları tedarik edeceği firmaya transfer ederek söz konusu işlemi gerçekleştirebileceğini devredilebilir akreditif başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Bazı durumlarda dış ticaret işlemine aracılık eden firmalar devredilebilir akreditifi çeşitli nedenlerden ötürü kullanmak istemeyebilir.

Back to back akreditif olarak tabir edilen akreditif çeşidi bu tip işlemler için devredilebilir akreditiflere bir alternatif olarak kullanılabilir. Devam

Devredilebilir Akreditif

İngilizce’de transferable letter of credit olarak isimlendirilen, Türkçe’de ise Devredilebilir Akreditif veya Transfer Edilebilir Akreditif olarak tanımlanan akreditif çeşididir.

Transfer Edilebilir akreditifler bir ihracat işleminde ihracatçının aynı zamanda üretici olmayıp alım satım işlemine aracılık eden aracı konumunda olduğu durumlarda kullanılmakta olan akreditif çeşitlerinden bir tanesidir.

İhracat işlemine aracılık eden kuruluşlar düşük kar marjları üzerinden işlem yapan ve genellikle yapılmakta olan dış ticaret işlemlerine yetecek miktarda sermayeye sahip olmayan, genellikle komisyon bazlı olarak çalışan kuruluşlardır. Devam

Gayri Kabili Rücu Akreditif

Bugünkü yazımızda geri dönülemez akreditif olarak isimlendirilen ve İngilizce’si İrrevocable Letter of Credit olan akreditif çeşidini inceleyeceğiz. Ayrıca yazımızın sonunda swift mesajlarında geri dönülemez akreditiflerin ne şekilde gösterildiğini göreceğiz.

İngilizce tanımı Irrevocable Letter Of Credit (ILOC) olan ve Türkçe’de ise Gayri Kabili Rücu Akreditif veya Dönülemez Akreditif tanımlarından birisi ile karşılanan akreditif çeşididir. Devam

error: Content is protected !!