Teyitli Akreditif Sunumu

Bu sunumumuzda dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin bir çeşidi olan teyitli akreditif üzerinde duracağız.

Akreditiflerde geri dönülemez ödeme garantisi veren ana kuruluş akreditifi açan amir bankadır. Fakat ticari akreditif uygulamalarında lehtarlar diğer bir ülkede yerleşik bir bankanın vermiş olduğu ödeme güvencesini kendilerince yeterli bulmayabilmektedirler.

Lehtarlar kendi ülkelerinde bulunan bir bankanın hatta kendi çalıştıkları bankanın akreditife ödeme güvencesi vermesini isteyebilmektedirler. Devam