İhracat Akreditiflerinde Risk Nasıl Düşürülür?

İhracat akreditifleri satıcı firmalar açısından işlem başlangıcında belirli bir güven duygusu verse de çeşitli risk unsurları hesaba katıldığında akreditif işlemlerinin ilerleyen süreçlerinde bu duygunun yerini yavaş yavaş endişe ve korku almaktadır.

Malesef Türkiye akreditif kullanılabilirliği açısından diğer ülkelere göre çok gerilerde kalmıştır. Örneğin Çin ve Hindistan gibi ihracata Türkiye’den daha geç adapte olmuş ülkelerin bile yapılan çalışmalar ile akreditif ve dış ticaretin finansmanında Türkiye’den kat ve kat önde oldukları gerçektir.

Hemen yanı başımızdaki ülkelerde durum ise Türkiye’deki firmalar açısından çok daha vahim durumdadır. Özellikle Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinden sahte veya hileli olarak açılmış akreditiflerle pek çok Türk firmasının dolandırıldığı görülmektedir. Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’da da durum pek farklı sayılmaz.

Şekil1 : İhracat Akreditiflerinde Risk Düşürme Yöntemleri

İhracat Akreditiflerinde Risk Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

  1. Ne kadar erken o kadar iyi. Ne kadar geç o kadar maliyetli: Akreditif işlemlerinde tedbir ne kadar erken alınırsa işlem maliyeti o kadar düşük olmaktadır. Bu yüzden işlemin daha başında aklınıza yatmayan bir nokta varsa o noktayı düzeltene kadar işleme başlamamakta fayda vardır.
  2. Alıcı ülke riskim nedir: Alıcının bulunduğu ülkenin risk düzeyi sizin için önemli bir ayıraç olabilir. Riskli ülkelerle akreditiflerle çalışırken bir kat daha dikkatli olmak gerekmektedir
  3. Alıcı firma riskim nedir : Çalıştığım firmayı tanıyor muyum, yoksa yalnızca internet üzerinden mi görüştüğüm bir firma ile sadece akreditife güvenerek işlem yapacağım.
  4. Herhangi bir sahtekarlık veya dolandırıcılık riskim var mı : Akreditif metnine bakınca herhangi bir dolandırıcılık riski olup olmadığını anlayabiliyor muyum? Akreditif metni standart swift formatından sapmalar gösteriyor mu? Amir banka güvenilir mi?
  5. Akreditif metninde tam anlaşılmayan bir nokta var mı : Akreditif şartlarını tam olarak anladım mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Örneğin acaba amir imzası istenilen bir madde sizin için ilerde büyük bir tehdit yaratııyor olmasın veya masum gözüken bir cümle rezervsiz ibrazı imkansız hale getirmesin?
  6. Akreditif şartlarının tamamını yerine getireceğimden emin miyim: İbrazı istenilen belgeleri tam olarak ve istenilen şartlarda sunabileceğinizden emin olmalısınız.