Gayri Kabili Rücu Akreditif

Bugünkü yazımızda geri dönülemez akreditif olarak isimlendirilen ve İngilizce’si İrrevocable Letter of Credit olan akreditif çeşidini inceleyeceğiz. Ayrıca yazımızın sonunda swift mesajlarında geri dönülemez akreditiflerin ne şekilde gösterildiğini göreceğiz.

İngilizce tanımı Irrevocable Letter Of Credit (ILOC) olan ve Türkçe’de ise Gayri Kabili Rücu Akreditif veya Dönülemez Akreditif tanımlarından birisi ile karşılanan akreditif çeşididir.

Kısaca tanımlamak gerekirse, amir banka, lehtar ve eğer mevcut olması durumda teyit bankasından her birinin onayı olmadan geriye alınması, revize edilmesi veya iptal edilmesi mümkün olmayan akreditif türlerine Gayri Kabili Rücu Akreditif veya diğer bir deyişle Dönülemez Akreditif denilmektedir.

Gayri Kabili Rücu Akreditif, amir banka tarafından lehtarın onayı olmaksızın geriye alınıp üzerinde revizyon yapılamadığı için, ihracatçı açısından dönülebilir akreditife (kabili rücu akreditif) oranla daha güvenilir bir konuma sahiptir. Gayri Kabili Rücu Akreditifte ihracatçı kendi onayı olmaksızın akreditif şartlarında yapılacak olası değişikliklere karşı korunmaktadır ve ihracatçı bilmektedir ki açılmış olan akreditif şekil ve şartları kendi rızası olmadan değiştirilip iptal edilemeyecektir.

Halen yürürlükte olan en son akreditif kurallarına göre (UCP 600) akreditif metninde akreditifin dönülebilir veya dönülemez olduğu belirtilmemiş ise dönülemez olarak kabul edilmektedir.

Swift mesajı ile bildirilen akreditiflerde, akreditifin Gayri Kabili Rücu Akreditif veya Kabili Rücu Akreditif olup olmadığı 40A bölümünde belirtilmektedir. Örneğin Gayri Kabili Rücu Akreditif swift mesajında aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT
IRREVOCABLE

Swift mesajlarının 40A bölümünde rastlanabilecek diğer tanımlamalar ise şöyledir;

  • IRREVOCABLE : Akreditifin Gayri Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • REVOCABLE : Akreditifin Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • IRREVOCABLE TRANSFERABLE : Akreditifin devredilebilir ve Gayri Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • REVOCABLE TRANSFERABLE : Akreditifin devredilebilir ve Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • IRREVOCABLE STANDBY : Standby Akreditifin Gayri Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • REVOCABLE STANDBY : Standby Akreditifin Kabili Rücu olduğunu gösterir.
  • IRREVOC TRANS STANDBY : Standby Akreditifin Gayri Kabili Rücu ve devredilebilir olduğunu gösterir.