Akreditif ile Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar Sunumu

Akreditifli Ödemenin Dış Ticarette Kullanılan Diğer Ödeme Yöntemlerinden Başlıca Farklılıkları

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden başlıca farklılıkları üzerinde duracağız.

Daha önce dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğunu belirtmiştik. Dış ticarette kullanılan başlıca ödeme yöntemleri,

 1. Peşin Ödeme
 2. Mal Mukabili Ödeme
 3. Vesaik Mukabili Ödeme
 4. Poliçe ile Ödeme
 5. Akreditif ile Ödeme
 6. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Yeni)

Devam

Akreditif Nasıl Açılır Sunumu

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin açılış prosedürü üzerinde duracağız.

Dilerseniz aşağıdaki resim galerisinde yer alan grafikler üzerinden standart bir ticari akreditif açılış sürecini inceleyelim.

 1. İlk olarak ihracatçı ile ithalatçı firma bir satış sözleşmesi imzalayarak gerçekleştirecekleri ticari işlemin hukiki temelini oluşturmaktadırlar.
 2. İkinci aşamada ithalatçı firma akreditifi açacak olan amir bankaya akreditif açma talimatı vermektedir.
 3. Bir sonraki aşamada yani üçüncü adımda ise akreditifi açan amir banka akreditif metnini ihbar bankasına iletmektedir.
 4. Son aşamada ise ihar bankası ihracatçıya açılmış olan akreditif metnini iletmektedir.

Devam

Akreditifte Taraflar Kimlerdir?

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede yer alan taraflar üzerinde duracağız.

Her akreditif işlemi birbirinden farklı özellik gösterebilmektedir. Dolayısı ile akreditif işlemlerindeki taraflar bir akreditif işleminden diğerine değişiklik gösterebilmektedir.

 • Örneğin : Teyitli akreditifte teyit bankası ve rambursman bankası önemli bir işlev üstlenmektedir.
 • Örneğin : Devredilebilir bir akreditifte devir bankası ve birinci lehtar yer almaktadır.

Devam

Akreditif Nedir Sunumu

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemede nedir sorusunu sorup kısaca cevaplamaya çalışacağız.

Dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğundan söz edilebilir. Bunlar,

 1. Peşin Ödeme
 2. Mal Mukabili ödeme
 3. Vesaik Mukabili Ödeme
 4. Poliçe ile Ödeme
 5. Akreditif ile Ödeme
 6. Ayrıca yeni eklenen BPO (Bank Payment Obligation) yani banka ödeme yükümlülüğü.

Devam

Teyitli Akreditif Sunumu

Bu sunumumuzda dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin bir çeşidi olan teyitli akreditif üzerinde duracağız.

Akreditiflerde geri dönülemez ödeme garantisi veren ana kuruluş akreditifi açan amir bankadır. Fakat ticari akreditif uygulamalarında lehtarlar diğer bir ülkede yerleşik bir bankanın vermiş olduğu ödeme güvencesini kendilerince yeterli bulmayabilmektedirler.

Lehtarlar kendi ülkelerinde bulunan bir bankanın hatta kendi çalıştıkları bankanın akreditife ödeme güvencesi vermesini isteyebilmektedirler. Devam