Rusya Akreditif İşlemleri

Baskent: Moskova

Yönetim Biçimi : Federal Anayasal Cumhuriyet

Nüfus : 143,30 million (2012)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: $1.85 trilyon USD

Para birimi : Ruble , RUB Telefon Kodu: +7

 

Rusya Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. Rusya 2011 yılında 520,30 milyar dolar ihracat yapmıştır. Rusya ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 9. ülke konumuna yerleşmiştir. Rusya ‘da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD12,993’dır. Bu rakam Rusya’yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 53. ülke yapmaktadır.
  2. Rusya 2011 yılında 248,70 milyar dolar ithalat yapmıştır. Rusya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, Hindistan, Kanada, İspanya, Singapur, Meksika, Belçika, Tayvan’dan sonra en fazla ithalat yapan 17. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. Rusya ihracatının önemli bir kısmı doğal gaz, petrol gibi enerji ürünlerine dayanmaktadır. Son yıllarda artan petrol fiyatları Rusya ekonomisinin yeniden toparlanmasında önemli bir yere sahiptir.
  4. Rusya’nın ihracatı ithalatından önemli derecede fazla olup dış ticaret fazlası veren ülkelerden birisidir.
  5. Rusya’nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Petrol, doğalgaz, madenler, kerestedir.
  6. Rusya’nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : AB (yüzde 44.8), ABD (yüzde%), China (yüzde 5.8), Turkiye (yüzde 4.9), Ukrayna (yüzde 3.7) ‘dir.
  7. Rusya’nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Makina aksamları, motorlu taşıtlar, plastik ürünler, ilaçlar, demir-çelik, tüketim malları ve et ürünleridir.
  8. Rusya’nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : AB (yüzde 50.2), Çin (yüzde 14.1), Ukrayna (yüzde 5.3), Japonya (yüzde 3.8), Belarus (yüzde 3.4)’dür.

Rusya’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Rusya’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Rusya ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. Rusya ile ihracat ve ithalat yaparken olabildiğince tedbiri elden bırakmadan risk unsurunu en aza indirecek şekilde çalışmakta fayda vardır. Özellikle karayolu ve demiryolu ile ihracatlarda alıcıların malları orjinal taşıma belgeleri olmaksızın alabildiği göz önünde bulundurulmalı ve bu tip nakliye kullanılan ihracat işlemlerinde akreditifli ödemelerin veya vesaik mukabili ödemelerin fazla bir faydasının olamayacağı hatırda tutulmalıdır.