Kanada Akreditif İşlemleri

Baskent: Ottawa

Yönetim Biçimi : Parlamenter demokrasi ile anayasal monarşi

Nüfus : 33,4 million (2011)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: 1,45 trilyon USD

Para birimi : Kanada Doları ($) , CAD  Telefon Kodu: +1

Kanada Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. Kanada 2011 yılında 463,10 milyar dolar ihracat yapmıştır. Kanada ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 11. ülke konumuna yerleşmiştir. Kanada’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD50,496’dır. Bu rakam Kanada’yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 9. ülke yapmaktadır.
  2. Kanada 2011 yılında 469,60 milyar dolar ithalat yapmıştır. Kanada ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya,Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong ve Hindistan’dan sonra en fazla ithalat yapan 11. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. Kanada dış ticaretinin büyük bölümünü ABD ile yapmaktadır. Örneğin 2009 yılında Kanada yapmış olduğu ihracatın %75’ini ve ithalatının %51’ini ABD ile gerçekleştirmiştir. Kanada ABD’ye özellikle gıda ve enerji satmaktadır.
  4. NAFTA adlı serbest ticaret anlaşması (North American Free Trade Agreement) ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret hacmini arttırmıştır. Kanada’nın net enerji ihracatı yapan ender gelişmiş ülkelerden birisidir.
  5. Kanada’nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Motorlu taşıtlar ve aksamları, endüstri makinaları, uçaklar, telekominikasyon cihazları, kimyasallar, plastik malzemeler, gübreler, kereste, ham petrol, doğal gaz, elektrik ve aliminyum olarak sıralanmaktadır.
  6. Kanada’nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya (yüzde 75.02), İngiltere (yüzde 3.37), Çin (yüzde 3,09)’dır.
  7. Kanada’nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Makine ve ekipman, motorlu taşıtlar ve aksamları, ham petrol, kimyasallar, elektrik, dayanıklı tüketim mallarıdır.
  8. Kanada’nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : ABD (yüzde 51.10), Çin (yüzde 10.88), Meksika (yüzde 4.56)’dır.

Kanada’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları:

Kanada’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Kanada ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

  1. Kanada ile ihracat yaparken alıcı ile ilgili risk derecelendirmesi yapılmalı ve güven unsuru oluşana kadar olabildiğince açığa mal vermemeye özen gösterilmelidir. Vesaik mukabili ve akreditifli ödemeler mal mukabili yerine tercih edilmelidir.