İtalya Akreditif İşlemleri

Baskent: Roma

Yönetim Biçimi : Üniter parlamenter anayasal cumhuriyet

Nüfus : 60.81 million (2011)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: $1,83 trilyon USD

Para birimi : Euro (€) , EUR  Telefon Kodu: +39

İtalya Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. İtalya 2011 yılında 524,90 milyar dolar ihracat yapmıştır. İtalya ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 8. ülke konumuna yerleşmiştir. İtalya’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD36,267’dır. Bu rakam İtalya’yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 24. ülke yapmaktadır.
  2. İtalya 2011 yılında 541,20 milyar dolar ithalat yapmıştır. İtalya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya,Japonya, Fransa, İngiltere’den sonra en fazla ithalat yapan 7. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. İtalya belirli ürünlerin ticaretinde marka ülke konumundadır. Özellikle tekstil, gıda, soğutma, otomotiv gibi sektörlerde tanınmış köklü İtalyan firmaları bulunmaktadır. İtalya’nın yapmış olduğu ihracat Türkiye ile önemli paralellikler göstermektedir..
  4. İtalya’nın ithalatı ihracatından fazla olup dış ticaret açığı veren ülkelerden birisidir.
  5. İtalya’nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Mühendislik ürünleri, tekstil, üretim makinaları, motorlu taşıtlar, kimyasallar, gıda, içecek ve tütün mamulleridir.
  6. İtalya’nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya, Fransa, İspanya, ABD ve İngiltere’dir.
  7. İtalya’nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Mühendislik ürünleri, kimyasallar, motorlu taşıtlar, enerji ürünleri (doğalgaz, petrol), maden ve mineraller, gıda maddeleri, tekstil ürünleri ve türündür.
  8. İtalya’nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya (yüzde 15.9), Fransa (yüzde 8.5), Çin (yüzde 6,2), Hollanda (yüzde 5.3), Libya (yüzde 4.6) ‘dır.
İtalya’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

İtalya ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

  1. İtalya ile dış ticaret yapmak için ülkeyi ve alıcınızı tanımak çok önemli olmaktadır. Zira İtalya’da hem köklü ve ticari ahlakı çok yüksek firmalar yer alabildiği gibi riskli firmalarla da karşılaşma olasılığınız da bulunmaktadır. İtalya ile ticaret yaparken herhangi bir zarara uğramamak için güven sağlayana kadar alıcılara açık hesap ile mal göndermemeye özen gösterilmeli olabildiğince vesaik mukabili ve akreditif kullanımı dikkate alınmalıdır.