Hong Kong Akreditif İşlemleri

Başkent: Hong Kong

Yönetim Biçimi : ÇHC Hong Kong Özel İdari Bölgesi

Nüfus : 7,06 million (2010)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: $351.11milyar USD

Para birimi : Hong Kong Dollar, HKD  Telefon Kodu: +852

Hong Kong Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. Hong Kong 2011 yılında 438,00 milyar dolar ihracat yapmıştır. Hong Kong ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 12. ülke konumuna yerleşmiştir. Hong Kong’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD34,259’dır. Bu rakam Hong Kong’u dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 25. ülke yapmaktadır.
  2. Hong Kong 2011 yılında 493,20 milyar dolar ithalat yapmıştır. Hong Kong ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya,Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Hollanda’dan sonra en fazla ithalat yapan 10. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. Dünya üzerindeki önemli finans merkezlerinden birisi olan Hong Kong’da vergiler olabildiğince düşüktür.
  4. Hong Kong Çin’den bağımsız olarak Dünya Ticaret Örgütüne ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği forumuna üye olmuştur.
  5. Hong Kong doğal kaynak yönünden dışa bağımlı bir özerk bölgedir. Bu yüzden Hong Kong gıda, enerji, petrol ve elektrik gereksinimlerini ithalat yolu ile karşımaktadır. Hong Kong ihracat ve ithalatının yarısını Çin ile yapmaktadır.
  6. Hong Kong’un başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Elektrikli cihazlar, tekstil, ayakkabı, saatler, oyuncaklar, değerli taşlar olarak sıralanmaktadır.
  7. Hong Kong’un başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Çin (yüzde 48,50), ABD (yüzde 12,8), Avrupa Birliği (yüzde 4,30), Japonya (yüzde 4,30)’dır.
  8. Hong Kong’un başlıca ithalat yaptığı ürünler : Hammaddeler ve yarı işlenmiş mamul maddeler, tüketim malları, yatırım malları, gıda maddeleri, petroldür.
  9. Hong Kong’un başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Çin (yüzde 46,60), Japonya (yüzde 9,80), Singapur (yüzde 6,40), Tayvan (yüzde 6,40), ABD (yüzde 5,00)’dır.

Hong Kong’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

Hong Kong’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Hong Kong ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. Hong Kong ile ithalat ve ihracat yaparken alıcı ile ilgili risk derecelendirmesi yapılmalı ve güven unsuru oluşana kadar olabildiğince açığa mal vermemeye veya peşin ödeme yapmamaya özen gösterilmelidir. Vesaik mukabili ve akreditifli ödemeler mal mukabili yerine tercih edilmelidir.