Hollanda Akreditif İşlemleri

Baskent: Amsterdam

Yönetim Biçimi : Anayasal Monarşi, parlamenter sistem

Nüfus : 16.68 million (2012)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: $704.03 milyar USD

Para birimi : Euro (€) , EUR  Telefon Kodu: +31

Hollanda Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. Hollanda 2011 yılında 550,20 milyar dolar ihracat yapmıştır. Hollanda ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 7. ülke konumuna yerleşmiştir. Hollanda’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD50,216’dır. Bu rakam Hollanda’yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 10. ülke yapmaktadır.
  2. Hollanda 2011 yılında 514,10 milyar dolar ithalat yapmıştır. Hollanda ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya,Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Güney Kore’nin ardından en fazla ithalat yapan 9. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. Hollanda katma değerli ürün ihracatı yapabilen gelişmiş bir ekonomiye sahip bir refah ülkesi konumundadır.
  4. Hollanda’nın ihracatı ithalatından fazla olup dış ticaret fazlası veren ülkelerden birisidir.
  5. Hollanda’nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Makine ve ekipmanları, kimyasallar ve doğal gaz ürünleridir.
  6. Hollanda’nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya (yüzde 25.4), Belçika (yüzde 13.7), Fransa (yüzde 8.9), İngiltere (yüzde 8.8) ve İtalya(yüzde 5.2) ‘dir.
  7. Hollanda’nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Taşıtlar, kimyasallar, doğal gaz, gıda maddeleri, tekstil ürünleridir.
  8. Hollanda’nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya (yüzde 16.6), Çin (yüzde 10.1), Belçika (yüzde 8,7), ABD (yüzde 7.5), İngiltere (yüzde 5.8), Rusya(yüzde 5.4) ‘dür.

Hollanda’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Hollanda’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Hollanda ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. Hollanda’lı firmalar ciddi yapıları, köklü ticari gelenekleri ve ticari ahlakları bakımından çalışılması zor olmayan özellikler taşımaktadır. Hollanda’lı firmalar ile çalışırken güven unsuru oluşturana kadar açık hesap ile ihracat yapmamaya dikkat edilmesi ve büyük montajlı işlemlerde garanti mektubu ve akreditif uygulamaları ile alacağın güvence altına alınması risk unsurunu düşürecek etmenlerin başında gelecektir.