Amerika Birleşik Devletleri Akreditif İşlemleri

Amerika Birleşik Devletleri Akreditif İşlemleri

Baskent: Washington, DC

Yönetim Biçimi : Federal cumhuriyet

Nüfus : 311.9 million (2011)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: 15,04 trilyon USD

Para birimi : Amerikan Dolari ($) , USD  Telefon Kodu: +1

 Amerika Birleşik Devletleri Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. ABD’nin Gayri safi yurtiçi hasılası 15.4 trilyon dolar olup bu tutar tüm dünyanın toplam ulaşmış olduğu rakamın %22’sine tekabul etmektedir.
  2. ABD dünya genelinde en çok ithalat yapan 1. ülke iken en çok ihracat yapan 3. ülke konumundadır.
  3. ABD’nin para birimi olan ABD Doları halen pek çok ülke tarafından kullanılan bir rezerv para birimi konumundadır. Bunun sonucunda dış ticarette açılmakta olan akreditiflerin büyük çoğunluğunun ABD Doları ile açıldığı görülmektedir.
  4. ABD politik risk yönünden en az riskli ülkeler durumundadır. Dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşlarının büyük çoğunluğu ABD menşelidir.
  5. Güçlü bir bankacılık sistemine sahip olan ABD son ekonomik krizle beraber finansal sisteminde büyük yaralar almıştır. Bunun sonucunda ise pek çok büyük ABD bankası ABD hükümeti tarafından kurtarılmak zorunda kalmıştır.
  6. ABD bütçesi sürekli cari açık vermekte ve yurtdışından alınan borç paralar ile kapatılmaya çalışılmaktadır. ABD’nin borç düzeyi çok yüksek durumdadır.

Amerika Birleşik Devletlerin’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

Banka                 Mevduat (milyar USD)      Swift Code(BIC)

JP Morgan Chase                             2,265.8      CHASUS33
Bank of America Corp.                     2,136.6       BOFAUS3N
Citigroup Inc.                                     1,873.9       CITIUS33
Wells Fargo                                        1,313.9      WFBIUS6S
Goldman Sachs Group                        923.7      GOLDUS33
Morgan Stanley                                    749.9      MSNYU33
U.S. Bancorp                                         340.1      USBKUS44
HSBC North America Holdings Inc.   331.4       MRMDUS33

Amerika Birleşik Devletleri ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. ABD risk olarak dünyanın en düşük riskine sahip ülkelerinden birisi olmasına rağmen özel teşebbüsün ileri düzeyde desteklendiği düşünüldüğünde ticaret ortaklarının dikkatli seçilmesi ve basiretli bir tacir olarak işlemlerde hareket edilerek açığa mal vermeden ihracatların tamamlanmaya çalışılması önemlidir.
  2. Vesaik mukabili ödemelerde bazı durumlarda alıcıların belgeleri bankalarından alıp malları çekmelerine rağmen paraların bankalardan geç geldiği görülmektedir.