Almanya Akreditif İşlemleri

Baskent: Berlin

Yönetim Biçimi : Federal Parlamenter Cumhuriyet

Nüfus : 81.9 million (2012)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: 3,01 trilyon USD

Para birimi : Euro (€) , EUR (RMB)  Telefon Kodu: +49

Almanya Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. Almanya’nın Gayri safi yurtiçi hasılası 3.01 trilyon dolar olup bu tutar Almanya’yı Avrupa’nın en büyük ekonomisi yapmaktadır. Ayrıca Almanya ekonomik büyüklük olarak dünyada 4. sıradadır.
  2. Almanya Dünya genelinde en çok ihracat yapan 2. ülkedir. 2011 yılında Almanya’nın ihracatı 1,54 trilyon dolar olup bu rakam Türkiye’nin aynı yıl yapmış olduğu ihracatın 11 katından fazladır. Yani Almanya hemen hemen Türkiye ile aynı nüfusa sahip olmasına rağmen 11 kat daha fazla ihracat yapmıştır.
  3. Almanya 2011 yılında $ 1,33 trilyon dolar ile en çok ithalat yapan 3. ülke olmuştur.
  4. Almanya’nın ihracatı ithalatından fazla olup dış ticaret fazlası vermektedir. Almanya Avrupa Birliğinde dış ticaret fazlası veren ender ülkelerden birisidir.
  5. Güçlü ve köklü ticaret, hukuk ve bankacılık sistemine sahip olan Almanya yaşanan son ekonomik krizi nispeten az hasarla atlatıp yoluna devam etmeyi başarabilmiştir.
  6. Almanya’nın dış ticaret açısından Türkiye için önemli bir yeri vardır. Yıllarca en çok ihracat ve ithalat yaptığımız ülke Almanya olagelmiştir. Son yıllarda ise Irak’ta yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı üke Irak olacak gibi durmaktadır.

Almanya Federal Cumhuriyetin’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

Almanya Federal Cumhuriyetin’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

Almanya Federal Cumhuriyeti ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. Almanya risk olarak dünyanın en düşük riskine sahip ülkelerinden birisidir. Buna rağmen basiretli tacir olarak davranılması ve özellikle ilk işlemlerde açığa mal vermeden ihracatların tamamlanmaya çalışılması önemlidir.
  2. Büyük çaplı işlemlerde riske girilmemeli teminat mektubu veya akreditif ile çalışılmaya özen gösterilmelidir.