Akreditif ile Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar Sunumu

Akreditifli Ödemenin Dış Ticarette Kullanılan Diğer Ödeme Yöntemlerinden Başlıca Farklılıkları

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden başlıca farklılıkları üzerinde duracağız.

Daha önce dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğunu belirtmiştik. Dış ticarette kullanılan başlıca ödeme yöntemleri,

 1. Peşin Ödeme
 2. Mal Mukabili Ödeme
 3. Vesaik Mukabili Ödeme
 4. Poliçe ile Ödeme
 5. Akreditif ile Ödeme
 6. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Yeni)

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin neredeyse tümünde mal bedeli döviz bankalar aracığı ile ihracatçıya iletilmektedir.

Peşin ödemede ithalatçı mal bedeli dövizi ihracatçıya yükleme öncesinde bankası aracılığı ile göndermektedir.

Mal mukabili ödemede ithalatçı mal bedeli dövizi ihracatçıya yükleme sonrasında bankası aracılığı ile göndermektedir.

Akreditif ile Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar by Akreditif Danışmanlık Hizmetleri.

Akreditif ile Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar Sunumunu pdf dosyası şeklinde görmek için tıklayın.

Gerek mal mukabili ödemede gerekse de peşin ödemede ihracat vesaiklerinin ödeme ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.

 • Peşin ödemede ihracatçı mal bedelini tahsil etmekte ve daha sonra vesaikleri ithalatçıya göndermektedir.
 • Mal mukabili ödemede ise ithalatçı önce vesaikleri ve malları elde etmekte daha sonra ödeme yapmaktadır.

Vesaik mukabili ödemede ise ihracatçı vesaikleri ithalatçının bankasına göndermektedir.

Malları çekmek isteyen ithalatçı ise vesaikleri almak için bankasına başvurmakta ve ödeme ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek sureti ile vesaikleri bankasından almaktadır.

Vesaik mukabili ödemede ithalatçı bankasından evrakları alabilmek için,

 1. Vesaik karşılığı ödeme yapmak
 2. Vesaik karşılığı ileri tarihli bir ödeme yapmayı kabul etmek
 3. Kendisi üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmek seçeneklerinden birisi ile ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmektedir.

Vesaik mukabili ödemede ithalatçının bankasından evrakları alabilmek için hangi ödeme yöntemini seçebileceği ihracatçı tarafından vesaikler bankaya verilirken hazırlanan banka talimatı ile saptanmaktadır.

Vesaik mukabili ödemede ithalatçının ödeme yükümlülüğünü yerine getirip getirmemesi ile ilgili olarak bankaların sorumulukları bulunmamaktadır.

Öyleki, ithalatçı vesaik mukabili ödemede malları kabul etmese ve evraları bankasından hiç almasa bile ihracatçı bankadan herhangi bir talepte bulunamamaktadır.

Dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinin aksine akreditifli ödemelerde ödeme yapma yükümlülüğü ithalatçıdan ithalatçının bankasına geçmektedir.

İthalatçı ise akreditif amiri olarak bankasına akreditif açılma talimatını vermektedir.

Amir banka bir kez ithalat akreditifini açtığında geri dönülmez bir şekilde uygun evrak ibrazında ödeme yapmakla yükümlü hale gelmektedir.

Akreditifli ödemelerde amir bankanın ödeme yapması uygun evrak ibrazına bağlıdır.

Amir banka ihracatçının yapmış olduğu ibrazda herhangi bir rezerv bulur ise bu durumda ödeme yapmak için akreditif amirinin onayına ihtiyaç duymaktadır.

Akreditif işlemlerinde amir bankanın yanı sıra ihbar bankası, görevli banka, teyit bankası ve rambursman bankası gibi değişik fonksiyonları ifa eden çeşitli bankalar da yer almaktadır.

Akreditifli ödemenin dş ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden başlıca farklılıklarını ele aldığımız sunumuz sona ermiştir.