Akbank Akreditif İşlemleri

Yurtiçi /Yurtdısı Sube Sayısı : 969 adet / 1 Adet
Sermaye Türü : Özel Sermayeli Mevduat Bankalası
Mevsuat Toplamı: 139.90 milyar TL (2011)
Swift: AKBKTRIS
Genel Müdürlük: Sabancı Center 4.Levent İstanbul
Web Adresi: www.akbank.com

Akbank Dış Ticaret Hizmetlerine Genel Bakış : Türkiye içerisinde geniş şube ağı ve yerleşmiş bankacılık geleneği ile Akbank Türkiye’nin önde gelen özel sermayeli ticari mevduat bankalarından birisidir. Gerek akreditifli işlemlerde gerekse de vesaik mukabili ödemelerde Akbank müşterilerine ICC kurallarına uygun güvenilir bir banka olarak hizmet vermektedir. Akbank’ın akreditifli ödemeler için geniş bir muhabir ağı bulunmaktadır. İthalat ve ihracat akreditiflerinde Akbank firmalara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 1. İthalat Akreditif Kredisi : İthalat işlemlerinde, Türkiye’deki ithalatçının açacağı akreditif için verilen kredilerdir. İthalatçı firmalar açısından akreditif kredisi güven, iş kolaylığı ve maliyet avantajları sağlamaktadır.
 2. Kabul / Aval Kredisi : Vesaik mukabili, akreditif veya mal mukabili ile yapılan ithalatlarda vadeli poliçelerin banka garantisi altına alınması sonucunda kullandırılan kredidir. İthalat işlemlerinde, ithalatçının mal bedelini vadeli ödemek istemesi, ihracatçının da ithalatçının bankasından, öngörülen vade sonunda mal bedeline ilişkin ödemenin yapılacağının garanti edilmesini istediği durumlar olabilmektedir. Kabul/Aval Kredisi, ithalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen bir tarihte ödeme yapmasını içeren bir üründür. Bu gayrinakdi kredi uygulamasında, işlemin vadesi ve türüne göre belirlenen oranlar üzerinden diğer eklentileriyle birlikte, kredi kullanıcısı firmadan komisyon tahsil edilmektedir.
 3. İhracat Akreditifi İskontosu : İsterteyitli olsun veya isterse de teyitsiz olsun vadeli akreditiflerde amir bankanın ibraz edilen evrakları kabul edip ödeme vadesi bildirimi yapması ile beraber ihracat yapan firmaların akreditiflerinin iskonto edilmesi neticesinde, ilgili döviz cinsi karşılığı TL olarak kullandırılan kredidir. Vadeli akreditifle yapılan ihracat bedellerinin gelmesinden önce iskonto edildiğinden ihracatçı firmalara likidite sağlar. Bu avantajdan faydalanmak için vadeli akreditif ile çalışmak gerekmektedir.
 4. Forfaiting : İhracatçı firmaların gerçekleştirdikleri vadeli satışları dolayısı ile elde edecekleri vadeli alacaklarının bir kambiyo senedi, akreditif, garanti mektubu veya başka bir araç ile belgelenmiş olmaları şartı ile, ihracatçıya veya belgelerin lehtarına rücu etme şartı olmadan bir finansman kuruluşu tarafından satın alınması işlemine Forfaiting denilmektedir.

Forfaiting’in ihracatçı açısından faydaları ise şöyledir:

 • Likiditesi artar.
 • Kredi değerliliği ve kredi alabilme kapasitesi artar.
 • Kendisine rücu edilmeden (without recourse) finansman sağlar.
 • Riski yoktur.
 • Alıcısına tanıdığı vadeli satıştan dolayı herhangi bir tahsil ve takip sorunu ile bunlara ait masraf yoktur.
 • Finansmanın maliyetini önceden ve kesinlikle bildiğinden ticari sözleşmeyi daha sağlıklı yapar.
 • Pazarlama ve rekabet gücü artar.