Çin Akreditif İşlemleri

Baskent: Pekin

Yönetim Biçimi : Tek Partili Komünist Cumhuriyet

Nüfus : 1,338,61 million (2010)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: 12,38 trilyon USD

Para birimi : Renminbi (Yuan) , CNY (RMB)  Telefon Kodu: +86

 

Çin Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış : 

  1. Çin’in Gayri safi yurtiçi hasılası 12,38 trilyon dolar olup bu tutar Çin’i Dünya’nın en büyük ikinci ekonomisi yapmaktadır. Buna rağmen Çin’in kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası gelişmiş ülkelere nazaran oldukça düşüktür. Bu da üretim ekonomisinin dışa bağımlı olduğunu göstermektedir. Çin’in yerel pazarı henüz Çin üretim ekonomisini taşıyacak kadar gelişmemiştir.
  2. Çin Dünya genelinde en çok ihracat yapan ülkedir. 2011 yılında Çin’in ihracatı $1,90 trilyon dolar olup bu rakam Türkiye’nin aynı yıl yapmış olduğu ihracatın yaklaşık 13 katıdır.
  3. Çin 2011 yılında $1,74 trilyon dolar ile en çok ithalat yapan 2. ülke olmuştur.
  4. Çin’in ihracatı ithalatından fazla olup dış ticaret fazlası vermektedir. Çin dış ticaret fazlası veren ender ülkelerden birisidir. Çin’in büyümesi ihracata dayalı olarak devam etmektedir.
  5. Çin piyasa ekonomisine son 30 yıldır kademeli olarak geçmektedir. Çin pek çok alanda yıllarca ithalatını kontrol altında tutmuş ihracatını ise Dünya Ticaret Örgütü’nün anlaşmalarına aykırı olarak damping ile desteklemiştir. Halen Çin’e karşı açılmış pekçok anti damping uygulamaları mevcuttur.
  6. Çin ucuz işgücü merkezi olarak başladığı ihracat serüvenine Batı’nın üretim üssü olma yolunda atmış olduğu adımlarla devam etmektedir. Halihazırda ucuz işgücü arayan firmalar Çin’den çıkıp Vietnam gibi ülkelere gitmektedirler. Zenginleşen Çin bu sefer lüks ve kaliteli ürün üreten batılı ihracatçıların hedefine girmiştir.

Çin Halk Cumhuriyetin’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

Çin Halk Cumhuriyetin’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

Çin Halk Cumhuriyeti ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. Çin ile dış ticaret yaparken olabildiğince firmamızı ödeme yönünden güvence altına almamız gerekmektedir. İhracat yapan bir firma isek mutlaka peşin ödeme, akreditif veya peşin ödeme içeren vesaik mukabili ödemeler (mixed payment) ile çalışmaya özen göstermeliyiz. Açık hesap ile mal satmaktan kaçınmalıyız. Aynı şekilde ithalat yapan bir firma isek de mutlaka kendimizi güvenceye alacak şekilde açılmış akreditifler ile çalışmalıyız. Zira sağlam Çin’li firmalar açığa mal satışı yapmamaktadır.