Teminat Mektubu Danışmanlığı

Akreditif Bilgi Merkezi teminat mektubu ile ilgili olarak yaptığınız dış ticaret işlemlerinde de size destek sağlıyor.

Teminat mektupları, İngilizce Demand Guarantees olarak tanımlanmaktadır. Teminat mektupları uluslararası işlemlerde ödemeyi veya yapılacak işlemi destekleyen garanti vazifesi gören finansal araçlardır.

Teminat mektupları yapıları gereği ticari akreditiflerden ve standby akreditiflerden temel olarak bazı farklılıklar göstermektedirler. Bu farklardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

Teminat Mektupları ile ticari akreditifler arasındaki temel farklılıklar:

  • Ticari akreditifler birincil ödeme yöntemi olarak kullanılmakta iken teminat mektupları ikincil ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.
  • Ticari akreditifler taşıma belgelerine ve bir malın ihracatına ait yükleme (shipping) işlemlerine özel önem vermekte iken teminat mektuplarında yükleme belgeleri, son yükleme tarihi ve yüklemeye ilişkin özel atıflar yer almaz.
  • Ticari akreditifler UCP 600’e tabii olarak açılmakta iken teminat mektupları URDG 758 veya diğer kurallara göre açılabilmektedir.
  • Ticari akreditiflerde amaç malı yükleyen ihracatçı firmaya doğrudan ödeme yapmak iken, teminat mektuplarında ise birincil ödeme yöntemi yapılmaz ise bankalar  teminat akreditifi kapsamında ödeme yapmaktadır.

Teminat Mektupları ile teminat akreditifleri arasındaki temel farklılıklar:

  • Teminat akreditifleri ISP 98’e tabii olarak açılmakta iken teminat mektupları URDG 758 veya diğer kurallara göre açılabilmektedir.
  • Hukiki anlamda teminat mektupları ile teminat akreditifleri arasında uygulamada farklılıklar görülebilmektedir.

Uluslararası Teminat Mektupları Danışmanlığının Kapsamı

  • İhracat işlemleri için kullanılacak teminat mektubunun incelenmesi ve olası pürüz çıkartabilecek noktaların saptanıp müşteriye iletilmesi
  • İthalat işlemleri için kullanılacak teminat mektupları ile ilgili olarak destek sağlanması
  • Diğer işlemler için kullanılacak teminat mektupları ile ilgili olarak operasyonel destek sağlanması.
  • Teminat akreditifleri ile teminat mektupları arasında tercih yapılması gerekiyor ise müşterilere bu konuda operasyonel destek sağlanması.