İhracat Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Akreditif işleminin asıl zor olan kısmı ihracat aşamasında karşımıza çıkmaktadır. İhracatçı firma, akreditif altında bankalardan ödeme alabilmek için uygun evrak ibrazı yapmakla mükelleftir.

Aksi halde, işlemde mevcut ise teyit bankası, eğer teyit bankası yoksa doğrudan amir banka rezerv bildirimi yaparak ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır.

Rezervli ibraz neticesinde ödeme akreditiften çıkmakta, vesaik mukabili gibi işlem görmektedir. Bu durum ise çoğu zaman ihracatçılar için kabul edilebilir olmaktan epey uzaktır.

İhracatçı firmalar için en ideal çözüm, rezervsiz evrak ibraz ederek ödemelerin sorunsuz ve en hızlı biçimde tahsil edilmesidir.

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak %95 gibi çok ezici bir oranda ihracat akreditifleri üzerine çalışmaktayız.

İhracat Akreditif Danışmanlığının Kapsamı

İhracat akreditifleri için yaptığımız çalışmalar kısaca şu şekildedir:

  • Akreditif taslağının veya akreditif metninin incelenmesi.
  • Akreditif metninde gerekli düzeltmelerin yapılması için müşteriye revize mektubunun sunulması. (İngilizce)
  • Taslak belgelerin hazırlanması ve yükleme öncesinde müşteriye e-mail olarak iletilmesi
  • Konşimento, menşe belgesi gibi belgelerin onaydan önce kontrol edilmesi,
  • Tüm belgelerin son hallerinin bankaya ibraz edilmeden önce kontrol edilmesi,
  • Akreditif işlemleri sonuçlanıp, ödeme alınıncaya kadar firmalara destek sağlanması

Yukarıdaki maddelerden de görüleceği üzere, ihracat akreditif danışmanlık hizmetimiz altında işin teknik kısmını firma olarak biz halletmekteyiz. Sizden beklediğimiz ise bizimle 3. taraflar arasında iletişimi sağlamanızdır.

Akreditif Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak kesinlikle hiçbir müşterimizin müşterisi ile doğrudan iletişim kurmuyoruz. Bankalar, gümrük firmaları ve nakliyeciler ile de iletişimimiz danışmanlık verdiğimiz firma üzerinden yürütülmektedir.

Yaptığımız İhracat Danışmanlık Örnekleri:

197.250,00 USD’lik Güney Kore Akreditif Danışmanlık Referansımız

2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Güney Kore ihracat akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi bulabilirsiniz.

197.250,00 USD’lik Güney Kore Akreditif Danışmanlık Referansımız

Vietnam Akreditif Danışmanlık

2021 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Vietnam akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Vietnam Akreditif Danışmanlık

Senegal Akreditif Danışmanlık

2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Senegal akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Senegal Akreditif Danışmanlık

Suudi Arabistan Akreditif Danışmanlık

2016 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Suudi Arabistan akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Suudi Arabistan Akreditif Danışmanlık

Etiyopya Akreditif Danışmanlık

2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Etiyopya akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Etiyopya Akreditif Danışmanlık

Bangladeş Akreditif Danışmanlık

2016 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Bangladeş akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Bangladeş Akreditif Danışmanlık

Hindistan Akreditif Danışmanlık

2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Hindistan akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Hindistan Akreditif Danışmanlık

Tayvan Akreditif Danışmanlık

2010 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Tayvan akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Tayvan Akreditif Danışmanlık

Libya Akreditif Danışmanlık

2014 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Libya akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Libya Akreditif Danışmanlık

İsrail Akreditif Danışmanlık

2016 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz İsrail akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

İsrail Akreditif Danışmanlık

Dubai Akreditif Danışmanlık

2015 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Dubai akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Dubai Akreditif Danışmanlık

Cezayir Akreditif Danışmanlık

2014 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Cezayir akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Cezayir Akreditif Danışmanlık

Şili Akreditif Danışmanlık

2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Şili akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Şili Akreditif Danışmanlık

Kenya Akreditif Danışmanlık

2015 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Kenya akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kenya Akreditif Danışmanlık

İspanya Akreditif Danışmanlık

2011 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz İspanya akreditif çalışmamıza ait referans bilgilerimizi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

İspanya Akreditif Danışmanlık