İspanya Akreditif İşlemleri

Baskent:Madrid

Yönetim Biçimi : Anayasal Monarşi

Nüfus : 47,26 million (2012)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: 1.40 trilyon USD

Para birimi : Euro (€), EUR  Telefon Kodu: +34

İspanya Ekonomisi ve Dış Ticaretine Genel Bakış :

  1. İspanya 2011 yılında 309,60 milyar dolar ihracat yapmıştır. İspanya ulaşmış olduğu bu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 18. ülke konumuna yerleşmiştir. İspanya’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD31,820’dır. Bu rakam İspanya’yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 31. ülke yapmaktadır.
  2. İspanya 2011 yılında 315,20 milyar dolar ithalat yapmıştır. İspanya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde ABD, Çin, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, Hindistan, Kanada’dan sonra en fazla ithalat yapan 12. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır.
  3. İspanya, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olup para birimi Avrupa Birliği’nin para birimi olan EUR’dur.
  4. İspanya’nın ithalatı ihracatından fazla olup İsviçre dış ticaret açığı veren ülkelerden birisidir. İspanya’nın dış ticaret açığı vermesinin en önemli sorunu ülkenin giderek artan borç yükü olmaktadır. Son küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya’da genç nüfusun işsizlik oranı AB için çok yüksek seviyelerde seyretmektedir.
  5. İspanya’nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Motorlu taşıtlar, gıda ürünleri, ilaçlar, makineler ve eczacılık ürünleridir.
  6. İspanya’nin başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Fransa (yüzde 18.3), Almanya (yüzde 10,6), Portekiz (8,7 yüzde), İtalya (yüzde 8,0)’dir.
  7. İspanya’nin başlıca ithalat yaptığı ürünler : Petrol, makineler, demir-çelik ürünleridir.
  8. İspanya’nin başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya (yüzde 14.5), Fransa (yüzde 11.1, İtalya (yüzde 7,4), Çin (yüzde 6.2)’dir.

İspanya’deki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları :

İspanya’daki Başlıca Bankalar ve Swift Kodları

İspanya ile İhracat ve İthalat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

  1. İspanya ile dış ticaret yapmak için ülkeyi ve alıcınızı tanımak çok önemli olmaktadır. Zira İspanya’da hem köklü ve ticari ahlakı çok yüksek firmalar yer alabildiği gibi riskli firmalarla da karşılaşma olasılığınız da bulunmaktadır. İspanya ile ticaret yaparken herhangi bir zarara uğramamak için güven sağlayana kadar alıcılara açık hesap ile mal göndermemeye özen gösterilmeli olabildiğince vesaik mukabili ve akreditif kullanımı dikkate alınmalıdır.