Standby Akreditif Danışmanlığı

Akreditif Bilgi Merkezi standby akreditif işlemlerinizde de yanınızda. Standby akreditif danışmanlığı.

Standby akreditifler, İngilizce standby letters of credit olarak tanımlanan, Türkçe’ye ise teminat akreditifleri olarak çevrilen ve genellikle teminat mektupları vazifesi gören finansal araçlardır.

Teminat akreditifleri yapıları gereği ticari akreditiflerden temel olarak bazı farklılıklar göstermektedirler.  Bu farklardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Ticari akreditifler birincil ödeme yöntemi olarak kullanılmakta iken teminat akreditifleri ikincil ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.
  2. Ticari akreditifler taşıma belgelerine ve bir malın ihracatına ait yükleme (shipping) işlemlerine özel önem vermekte iken teminat akreditiflerinde yükleme belgeleri, son yükleme tarihi ve yüklemeye ilişkin özel atıflar yer almaz.
  3. Ticari akreditifler UCP 600’e tabii olarak açılmakta iken teminat akreditifleri UCP 600 veya ISP 98’e göre açılabilmektedir.
  4. Ticari akreditiflerde amaç malı yükleyen ihracatçı firmaya doğrudan ödeme yapmak iken, teminat akreditiflerinde ise banka eğer ithalatçı diğer bir ödeme yöntemini gerçekleştirmiyor ise bu durumda teminat akreditifi kapsamında deme yapmaktadır.

Standby Akreditif Danışmanlığının Kapsamı

  1. İhracat işlemleri için kullanılacak teminat akreditifinin incelenmesi ve olası pürüz çıkartabilecek noktaların saptanıp müşteriye iletilmesi
  2. İthalat işlemleri için kullanılacak teminat akreditifleri ile ilgili olarak destek sağlanması
  3. Diğer işlemler için kullanılacak teminat akreditifleri ile ilgili olarak operasyonel destek sağlanması.
  4. Teminat akreditifleri ile teminat mektupları arasında tercih yapılması gerekiyor ise müşterilere bu konuda operasyonel destek sağlanması.