Akreditif Çeviri

İhracat akreditiflerinizi İngilizce’den Türkçe’ye çevirtiyor musunuz? Size çok daha iyi bir teklifimiz var. Akreditif metinlerinizi inceliyoruz ve sizlere “Akreditif İnceleme Raporu” hazırlıyoruz. Akreditif İnceleme Raporu’nuzda, akreditif işleminiz ile ilgili tüm detayları sizlere sunuyoruz.

Akreditif İnceleme Raporu Nedir?

Akreditif İnceleme Raporu, ihracat akreditiflerinde kullandığımız ve ihracatçı firmalara yapacakları akreditifli işlem ile ilgili bir yol haritası oluşturan bir rapordur.

Akreditif İnceleme Raporu Kaç Bölümden Oluşmaktadır?

Akreditif İnceleme Raporu 4 veya 5 Bölümden oluşmaktadır.

Bölüm I : Akreditif Bilgileri : Akreditifin oluşturan bilgilerinin bulunduğu kısımdır. Bu kısımda akreditif amirinden amir bankaya, akreditifin vadesinden son yükleme tarihine, akreditifin tutarından ibrazın yapılması gereken yere kadar akreditifi oluşturan temel bilgilerin yer almaktadır.

Bölüm II : Akreditif Belgeleri : Akreditifte istenilen belgelerin bulunduğu kısımdır. Akreditifte istenilen belgelerde yazılması gereken noktalar ve eğer mevcut ise belgenin özel olarak tabii olduğu kurallar da bu kısımda ele alınmaktadır.

Bölüm III : Akreditif Şartlarının Detaylı Açıklamaları: Amir banka tarafından ihracatçı firmalara şart koşulan akreditif koşulları bu bölümde incelenmektedir.

Bölüm IV : Revize İstenecek Maddeler : Bu bölüm akreditif küşat mektubunun incelenmesi sonucunda gerekli görülmesi durumunda düzenlenmektedir. Maalesef elimize ulaşan akreditiflerin %80’i ihracatçılar için çok önemli risk unsurları taşımaktadır. Ayrıca pek çok akreditifte uygun evrak ibrazını imkansız hale getirecek yapısal hatalar da bulunmaktadır. Bu bölümde akreditif incelemesi sonucunda saptanan düzeltmelere yer verilmektedir.

Bölüm V : Riskli Maddeler : Bu bölüm akreditif metninin incelenmesi sonucunda gerek duyulması durumunda hazırlanmaktadır.

Akreditif metinlerinizi sadece akreditif çevirme ile yetinmeyip, A’dan Z’ye akreditif incelemeleri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Akreditif raporlarınız profesyonel biçimde hazırlanmaktadır…

…iletişim…

akreditif iletişim