Akreditif ile Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar Sunumu

Akreditifli Ödemenin Dış Ticarette Kullanılan Diğer Ödeme Yöntemlerinden Başlıca Farklılıkları

Bu sunumumuzda kısaca dış ticarette kullanılan akreditifli ödemenin dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden başlıca farklılıkları üzerinde duracağız.

Daha önce dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğunu belirtmiştik. Dış ticarette kullanılan başlıca ödeme yöntemleri,

  1. Peşin Ödeme
  2. Mal Mukabili Ödeme
  3. Vesaik Mukabili Ödeme
  4. Poliçe ile Ödeme
  5. Akreditif ile Ödeme
  6. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Yeni)

Devam