Dış Ticaret İşlemlerinde Evraklar İthalatçılara Nasıl Gönderilir?

Bir dış ticaret işleminin gümrüksel olarak incelendiğinde iki aşaması olduğu söylenebilir.

Bunlar; ürünlerin ihracatının yapıldığı ülke gümrüğündeki ihracat gümrük işlemleri ve ürünlerin ithal edildiği ülkelerdeki ithalat gümrük işlemleridir.

Daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi bir ihracat işleminde temel olarak iki set evrak hazırlanmaktadır.

Birinci set olarak hazırlanan belgeler Türkiye’deki ihracat gümrük işlemleri için hazırlanmakta iken (Türkçe olarak hazırlanır), ikinci set evraklar ise alıcının ülkesindeki ithalat gümrük işlemleri için gerekli olan evrakları (genellikle İngilizce olarak hazırlanır) kapsamaktadır.

Alıcının gümrükten malları çekebilmesi için ihracatçı tarafından hazırlanan evraklara ihtiyacı olacaktır.

Ödeme yöntemleri seçimi ve kullanılan taşıma yöntemi ise ihracatçının dış ticaret evraklarını ithalatçıya gönderimini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Bugünkü yazımda, genellikle İngilizce olarak hazırlanan evrakların ne şekilde ithalatçı firmaya gönderildiğini inceleyeceğim.

Mal Mukabili Ödemelerde Evraklar İthalatçıya Nasıl Gönderilir?

Mal mukabili ödemenin işleyiş prensibi alıcının malları aldıktan sonra ödeme yapmasına olanak sağlamak olduğu için satıcı mal mukabili ödemede evrakları doğrudan alıcıya iletmelidir.

Mal mukabili ödemelerde karayolu ve havayolu taşımalarında genellikle evraklar taşıma aracı ile alıcıya ulaştırılır iken, denizyolu taşımalarında hava kurye ile ayrıca alıcıya gönderilmektedir.

Vesaik Mukabili Ödemelerde Evraklar İthalatçıya Nasıl Gönderilir?

Vesaik mukabili ödemelerde taşıma şekli ne olursa olsun, karayolu, havayolu veya denizyolu, evraklar her zaman bankalar aracılığı ile alıcıya iletilmelidir.

İhracatçı, gönderi bankası vasıtası ile evrakları ibraz bankasına ulaştırmalı, ibraz bankası da ödeme veya poliçe kabulü karşılığında evrakları alıcıya teslim etmelidir.

Akreditifli Ödemelerde Evraklar İthalatçıya Nasıl Gönderilir?

Akreditifli ödemelerde ihracatçı evrakları görevli banka, teyit bankası veya amir bankaya ibraz edip, uygun evrak ibrazı karşılığında ödemesini bankadan alabileceği için akreditifli ödemelerin tamamında evrakların bankalar aracılığı ile ithalatçıya ulaştırılması esastır.

Eğer akreditifli ödeme altında ihracatçı evrakları bankaya değil de doğrudan müşterisine gönderir ise bu durumda ödemesinin tahsilatı noktasında zor durumda kalma olasılığı çok yüksek olacaktır.

Peşin Ödemelerde Evraklar İthalatçıya Nasıl Gönderilir?

Peşin ödemeler altında ithalatçı firmaya evrak gönderimi mal mukabili işlemler ile aynıdır. Satıcı peşin ödemede evrakları doğrudan alıcıya iletmelidir.

Peşin ödemelerde karayolu ve havayolu taşımalarında genellikle evraklar taşıma aracı ile alıcıya ulaştırılır iken, denizyolu taşımalarında hava kurye ile ayrıca alıcıya gönderilmektedir.