Kısmi Sevkiyat

Bugünkü yazımızda akreditifli ödemelerde kısmi sevkiyat tanımı üzerinde duracağız. Daha doğrusu kısmi sevkiyat kavramını bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız.

Kısmi sevkiyat akreditife konu olan malların tek seferde değil de, parçalar halinde sevk edilmesi durumudur. Aksine bir hüküm olmadığı sürece en son akreditif kurallarında kısmi sevkiyata izin verilmektedir.

Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde, eğer akreditif metni herbir kısmi sevkiyat için özel bir sevkiyat tarihi belirlemiş ise bu durumda söz konusu kısmi sevkiyatların herbiri akreditifte belirtilen süreler içerisinde yüklenmelidir.

Aksi halde geç yüklenen parti ile barebar takip eden tüm partiler için geç yükleme rezervi söz konusu olacaktır.

İsterseniz konuyu örnek üzerinden incelemeye devam edelim. Devam

error: Content is protected !!