Akreditif Nasıl Okunur? Akreditif Nasıl İncelenir?

Bundan bir önceki yazımda MT 700 Swift Mesajı üzerinde durmuş, MT 700’ün akreditif açılışında kullanılan bir Swift mesajı türü olduğunu belirtmiştim.

Söz konusu yazımda, MT 700 Swift Mesajın’da bulunan zorunlu ve opsiyonel alanları bir grafik yardımı ile açıklamaya çalışmıştım.

Bugünkü yazımda ise temel olarak MT 700 swift mesajı üzerinde yer alan önemli noktaların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde duracağım.

Akreditif okumaya veya bir başka deyişle akreditif incelemesine MT 700 mesajının üst kısmında yer alan “Akreditif ile İlgili Bilgiler” bölümünden başlanmalıdır.

akreditif okuma

Devam

MT700 Swift Mesajı Nedir?

Güncel akreditif kurallarına göre açılan akreditifler, geri dönülemez nitelikli (gayri kabili rücu, irrevocable) ve şarta bağlı ödeme yöntemleridir.

Akreditif işlemlerinde ödeme yükümlülüğü altına giren kurum temel olarak amir bankalar olup, teyit bankaları ve duruma göre görevli bankalar da ihracatçılara ödeme yapabilmektedirler.

Akreditif, amir banka tarafından açıldıktan sonra ihracatçıya hiçbir değişikliğe uğramaksızın, hızlı ve en uygun maliyet koşulları çerçevesinde iletilebilmelidir.

mt700 swift mesajı

İhracatçı ise ihbar bankası tarafından kendisine ulaştırılan metnin, orijinal akreditif metni olduğundan emin olmalıdır ki söz konusu belgeye güvenip yükleme yapabilsin.

Yine aynı şekilde, teyit bankası da kendisinden teyit eklenmesi talep edilen akreditif metninin geçerliliğinden ve hiçbir değişikliğe uğramaksızın kendisine ulaştığından emin olduktan sonra teyit işlemlerine başlamak isteyecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, akreditiflerin bankalar arasında güvenli bir biçimde, en az maliyetle ve maksimum hızla aktarılabilmesi, uluslararası akreditif ödemelerinin aksaklığa uğramaksızın devam edebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Devam

Rezerv Bildirim Formu Nedir?

Akreditif işlemlerinde, bankaların yapmış oldukları evrak incelemesinde bulmuş oldukları uygunsuzlukları, ibrazı yapan tarafa iletmiş oldukları yazılı belgeye Türkçe olarak “Rezerv Bildirim Formu” denilmektedir.

Akreditif incelemesi görevli banka, varsa teyit bankası veya amir banka tarafından yapılabilmektedir.

Her bir bankanın kendisine yapılan ibrazı incelemek ve ibrazın neticesinde rezerv tespit etmiş ise söz konusu rezervleri ibrazı yapan tarafa akreditif kurallarında yazıldığı şekilde belirmek için 5 iş günü süresi bulunmaktadır.

5 iş günü içerisinde, kendisine yapılan ibrazda akreditif kuralları ve akreditifin şartlarına dair uygunsuzluklar tespit eden banka, yine akreditif kurallarında tanımlanan şekilde “Rezerv Bildirimini” yapmakla sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu noktadan sonra, ihracatçının akreditif altında ödemesini alabilmesi ya belge ibraz süresi içerisinde bulunan rezervleri düzeltmesine ya da ithalatçının rezervleri kabul edip, ödemeyi onaylamasına bağlıdır.

Günümüzde swift altyapısı kullanılarak açılan akreditiflerde, rezerv bildirim formu “MT 734 Advice of Refusal” formatında iletilmektedir.

Örnek Uygulama:

Aşağıdaki grafikte, Birleşik Arap Emirliklerin’de bulunan amir bankanın Türkiye’deki bir bankaya iletmiş olduğu rezerv bildirim formu örneği yer almaktadır.

Rezerv Bildirim Formu
Mt 734 Formatında Rezerv Bildirim Formu

Grafik incelendiğinde, belgenin “72/SENDER TO RECEIVER INFORMATION” bölümünde, amir bankanın belgede belirtilen sebeplerden ötürü ibrazı red ettiği, durumu akreditif amirine ilettiği ve amirden gelecek talimata göre ödemeyi yapabileceği veya bunun öncesinde ihracatçı firmanın ileteceği direktiflere göre hareket edeceği bilgisi yer almaktadır.

Tüm bu süre zarfında evraklar amir bankada, fakat ihracatıçının riskinde bekletilmektedir. 

77J kısmında ise ibrazın red edilmesine gerekçe olan rezervler (discrepancies) yer almaktadır.

Malları Gümrükte Kontrol Ederek Ödemesine Onay Verebileceğimiz Bir Akreditif Türü Var Mıdır?

Bugünkü yazımda, akreditif ile ithalat yapmak isteyen fakat ihracatçı firmaya yeterince güvenmeyen bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlamak istiyorum.

Soru şu şekildedir:

Merhaba Özgür Bey,

Termik Cihazlar üreten bir firmanın dış ticaret alanında çalışmaktayım.

Öncelikle yazılarınızı ilgiyle takip ettiğimi ve istifade ettiğimi özellikle belirtmek isterim. Benim akreditif konusunda size danışmak istediğim bir husus var, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Yapacak olduğumuz ithalatlarda, malları gümrükte kontrol ederek ödemesine onay verebileceğimiz bir akreditif türü var mıdır?

Aldığımız eğitimlerden ve sizin yazılarınızdan da takip ettiğim kadarıyla böyle bir akreditif türü olmadığını biliyorum fakat siz bu konuda çalıştığınız için özellikle size danışma gereği duydum.

İlginize şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevabım şu şekildedir: Devam

Cezayir Akreditif İşlemleri

Cezayir BayrağıBaşkent: Cezayir

Yönetim Biçimi : Halk Cumhuriyeti

Nüfus : 40,20 million (2016)

Gayrisafi Yurtiçi Hasila: $551.72 milyar USD

Para birimi : Cezayir Dinarı , DZD

Telefon Kodu: +213

Ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz ihracatına dayanan Cezayir, son yıllarda yakalamış olduğu istikrar ortamı ile, Türkiye’deki firmalar için önemli bir ihracat potansiyeli taşımaktadır. Devam

error: Content is protected !!